Camellia hisrsuta.M.Sealy (1)

Camellia Hirsuta.M.Sealy
Camellia Hirsuta (trà vàng nhiều lông) _Cây gỗ nhỏ, cao 4-5m. Cành non phủ đầy lông dài.. ...Đây là loài đặc hữu Việt Nam.